androidelf:

*takes the collar off my dog* ur nakey

(via fedora-theexplorer)

49,544 notes

ineedmorelube:

trarnp:

ineedmorelube:

wakey wakey eggs and bakey

but I’m a vegan

wakey wakey vegetables

(via orgasmic-humor)

456,974 notes